تأثیر روکش آسفالتی در کاهش ضخامت روسازی بتنی به کمک روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی دکتری راه و ترابری

2 استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل‌ و نقل دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده

یکی از محدودیت­ های اجرای روسازی بتن غلتکی در کشور، عدم وجود سطح نهایی مناسب برای عبور ترافیک با سرعت زیاد است. اجرای روکش آسفالتی روی روسازی بتن غلتکی یکی از روش­ های افزایش کارایی و عمکرد این نوع روسازی است. اجرای این نوع روکش در سختی سازه ­ای کل سیستم تأثیر چندانی ندارد. اما اگر سیستم دال مرکب به عنوان یک تیر در خمش قرار گیرد می­ توان تأثیر ضخامت روکش آسفالتی را بر تار خنثی بررسی کرد. جابجایی تار خنثی به معنی کاهش تنش برای گشتاور خمشی معین نسبت به حالت بدون روکش است که این موضوع می ­تواند موجب کاهش ضخامت بتن شود. در این مقاله، به کمک روش اجزای محدود، به بررسی میزان کاهش ضخامت بتن پرداخته شده است. بدین منظور، روکش­ های با ضخامت­ های معمول (4 و 5 سانتی‏متر) روی روسازی بتن غلتکی با ضخامت 20 تا 25 سانتی ‏متر در نرم ­افزار آباکوس (ABAQUS) مدل شدند. تحلیل تنش­ قائم و کرنش کششی­ زیرلایه بتنی نشان می ­دهد که کاهش ضخامت بتن بستگی به ضخامت روسازی بتنی و ضخامت روکش آسفالتی دارد که به طور متوسط کاهش ضخامت در حدود 10 تا 15 درصد ضخامت بتن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Thin Asphalt Surfacing in Reducing Thickness of Concrete Pavement by using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • A. Shafipour 1
  • M. Mirshekarian Babaki 1
  • M.R. Ahadi 2
چکیده [English]

One of the limitations to implementing roller compacted concrete (RCC) pavement in Iran is lack of proper surface texture for high-speed traffic. One method to overcome this issue is to apply a thin asphalt surfacing on RRC pavement. This wearing course is unable to contribute significantly to the increase in stiffness of the structural system; however, if the composite slab system is treated as a beam in bending, the effect of asphalt surfacing could be calculated directly by assessing its effect on the neutral axis. The shift in the neutral axis is translated to a reduction in the concrete stress for a given bending moment as compared to the no-surfacing condition that, consequently, could reduce the concrete slab thickness. In this paper, the finite element method has been used to evaluate the reduction in the thickness of the concrete. In doing so, thin asphalt wearing course with conventional thickness (4 and 5 cm) on RCC pavement of 20 to 25 cm thickness was modeled by using the computer code "ABAQUS". Analysis of vertical stress and tensile strain of concrete substrate showed that reduction in the concrete thickness depends on thicknesses of the concrete pavement and thin bituminous wearing course. Average thickness reduction was calculated as approximately 10% to 15% of the concrete thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Asphalt Surfacing
  • Roller compacted concrete
  • finite element method
ابوالفضل حسنی و بهروز ثقفی. 1392. "افزایش کارآیی رویه­ های بتنی با اجرای روکش آسفالتی". مرکز عمران ایران، صنعت ساخت و ساز بتن در ایران.
معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. 1388. "راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه­ های کشور، نشریه 354 .
وزارت راه و ترابری. 1384. "کاربرد بتن غلتکی در راه­سازی". معاونت تحقیقات، آموزش و فناوری، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، دبیرخانه مجمع جهانی راه (پیارک).
Abaqus. 2011. Abaqus/Standard User’s Manual, Version 6.11.1, Abaqus, Inc.
Al-Qadi, I. L. and Wang, H. 2009. “Pavement Damage Due to Different Tire and Loading Configurations on Secondary Roads”. USDOT Region V, Regional University Transportation Center, Final Report.
Baek, G. 2010. “Modeling Reflective Cracking Development in Hot Mix-asphalt Overlay and Control Techniques”. University of Illinois at Urbana-Champaign.
Delatte, N. 2008. “Concrete Pavement Design, Construction and Performance”. First published by Taylor & Francis.
Fwa, T. F. 2006. “The Handbook of Highway Engineering”. Taylor & Francis Group.
Griffiths, G. and Thom, N. 2007. “Concrete Pavement Guidance Notes”. Taylor & Francis Group.
Huang, Y. H. 2004. “Pavement Analysis and Design”. Prentice Hall, Inc., New Jersey.
Pavement Work Tips. 2013. “Polymer Modified Binders and Multigrade Bitumens”. No. 6.
PCA. 2010. “Guide for Roller-Compacted Concrete Pavement”. National Concrete Pavement Technology Center (PCA), Iowa State University, August.
Thom, N. 2008. “Principles of Pavement Engineering”. University of Nottingham, Thomas Telford Publishing.
Kim, Y. R., Hoki, B. and Soohyok, I. M. 2011. Impact of Truck Loading on Design and Analysis of Asphaltic Pavement Structures-Phase II”. A cooperative research project sponsored by the U.S. Department of Transportation Research and Innovative Technology Administration.