بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22075/jtie.2019.19135.1431

چکیده

افزایش جمعیت در جوامع بشری و استفاده بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر و همچنین افزایش سرعت ساخت و ساز، تولید زباله‌ و گازهای گلخانه‌ای؛ آسیب‌های زیست محیطی جدی به وجود آورده است. صنعت ساخت یکی از بزرگ‌ترین منابع آلاینده دنیا به شمار می‌آید. در همین راستا به دلیل افزایش تقاضا برای تولید سیمان و همچنین تحقق بخشیدن به الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست پایدار باید موادی را که دارای خواص سیمانی هستند و می‌توان از آن‌ها به جای همه و یا بخشی از سیمان استفاده کرد، معرفی و مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق به بررسی برخی از مواد پوزولانی که دارای خواص سیمانی هستند، پرداخته شده است. برای تولید و استفاده از این مواد آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌شود، برهمین اساس در گروه مواد طبیعی قرار می‌گیرند. مواد پوزولانی مورد بررسی عبارتند از: بنتونیت، کائولن و آهک. در این پژوهش ترکیب این مواد با انواع ماسه مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان به نتایج قابل قبولی برای استفاده در صنعت ساخت و ساز دست یافت. نتایج به دست آمده از آزمایش مقاومت فشاری نشان می‌دهد، در صورت استفاده از بنتونیت و کائولن در مخلوط بتن، نسبت به نمونه مرجع مشابه، ماسه کمتری استفاده می‌شود، اما می‌توان مقاومت فشاری در حدود MPa۱۷ (مقاومت فشاری نمونه مرجع S7، MPa۱۳/۱۷ می‌باشد) را به دست آورد. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از ماسه شسته شده در نمونه‌هایی که سیمان کمتری دارند، به دلیل کمبود مواد چسبنده در مخلوط، مقاومت مناسبی کسب نکرده‌اند. استفاده همزمان از آهک به همراه بنتونیت و کائولن مقاومت مطلوب و حداقل سازه‌ای را ارائه نمی-دهد. در صورت استفاده از آهک شکفته شده با میزان آب بهینه، به همراه سیمان می‌توان نتایج بهتری به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Substitution of Natural Calcareous and Clay Materials with Cement in Low-Carbon Concretes

نویسندگان [English]

  • Omid Rezaifar 1
  • Seyedeh Marzieh Qiyami Taklimi 2
  • Majid Gholhaki 1
1 Associate Proffessor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Population growth, extensive use of non-renewable resources, increased production of wastes and greenhouse gases has caused serious damages to the environment. This population growth has also increased the construction rate, such that the construction industry is one of the major sources of environmental pollution in the world. To respond to the growing demand for cement production and achieve the objectives of sustainable development and environment, materials with cement-like properties that can completely or partially substitute cement should be introduced and examined. This study investigated some pozzolanic materials with cement-like properties. Since the production and use of these materials do less adversely affect the environment, they are regarded as natural materials. The pozzolanic materials under consideration in this study were bentonite, kaolin, and lime. This study investigated the combination of these materials with different types of clay to achieve acceptable results applicable in the construction industry. The results from compressive strength tests showed that the use of bentonite and kaolin in the concrete mixture reduced the required amount of sand as compared to the similar reference specimen. This mixture has a compressive strength of approximately 17 MPa versus 17.13 MPa for the reference specimen (S7). Based on the results, employing washed sand in specimens with a lower amount of cement did not result in an appropriate strength due to the lack of adequate adhesive materials in the mixture. Simultaneous use of lime and bentonite And kaolin fails to produce the minimum desirable structural strength. The use of CaO with an optimal amount of water and cement can produce better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Pozzolanic Materials
  • bentonite
  • kaolin
  • Compressive Strength