تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

امروزه، با توجه به نیاز بشر به حمل و نقل و رشد روز افزون صنایع لاستیک، هر ساله حجم انبوهی از لاستیک‏های فرسوده وارد چرخه محیط زیست می‏شوند. از این رو، مطالعات زیادی در زمینه استفاده مجدد از آنها صورت گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق، به بررسی اثر استفاده از خرده‏های لاستیک فرسوده در روسازی­های بتن غلتکی پرداخته شده است و سعی شده که خصوصیات اصلی بتن شامل وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و درصد جذب آب مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین، خرده‌های لاستیک با اندازه تقریبی ماسه به میزان 5، 10، 15 و 20 درصد جایگزین سنگدانه‌‌های طبیعی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده و مطالعات پیشین، بر خلاف اثر کاهشی که خرده‌های لاستیک بر مقاومت بتن‌های معمولی داشته‌اند، می‌توانند در بتن غلتکی تا درصد مشخصی سبب افزایش مقاومت‌های فشاری و خمشی شوند. همچنین، نتایج نشان می­دهد که دانه­های لاستیک، درصد جذب آب نمونه­های بتنی را کاهش می­دهند. به طوری ‏که با افزایش درصد دانه­های لاستیک در بتن، مقدار جذب آب کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Using Crumb Rubber in RCC Pavement

نویسندگان [English]

  • mansoor fakhri 1
  • abolfazl hasani 2
  • farshad saberi karahroudi 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays, due to the human need for transportation and growth of tire industries, huge volume of used tires are discarded annually to the environment. Therefore, many researches have been performed for their reuse. In the present research, effect of using crumb rubber on the roller compacted concrete (RCC) pavements has been studied and the main characteristics of the concrete such as density, compressive strength, flexural strength, and water absorbtion were evaluated. Therefore, natural aggregates were replaced in the concrete by crumb rubber with similar size to sand particles, in different percentages (5, 10, 15 and 20 percent). Based on the results and former studies, and contrary to the reducing effect of crumb rubber for strength, using crumb rubber particles in RCC, up to a certain level, could increase compressive and flexural strengths. Also, crumb rubber particles decreased water absorption of the concrete specimen. Results showed that increasing the percentage of crum rubber particles in the concrete reduced the amount of absorbed water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crumb Rubber
  • RCC pavement
  • Compressive Strength
  • Flexural strength
  • Water absorbtion
صابری کرهرودی، ف. 1392. "بررسی اثر استفاده از خرده لاستیک بر روسازی‌های بتن غلتکی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
صمدیان، ف. 1385. "گزارش بازیافت لاستیک". وزارت صنایع و معادن.
وزارت راه و ترابری. 1388. "راهنمای طراحی و اجرای بتن‌ غلتکی در روسازی راه­های کشور". پژوهشکده حمل و نقل، نشریه 354.
American  Society  for  Testing  and  Materials. 1991. “Test  Method  for  Laboratory  Compaction  Characteristics of Soil Using Modified  Effort”. ASTM D1557.
Amirkhanian, S. and Burati, J. 1996. “Utilization of Waste Tires in Asphaltic Materials”. Final Project Report, National Technical Information Service, Alexandria, VA, USA.
Batayneh, M. K., Marie, I. and Asi, I. 2008. “Promoting the use of crumb rubber concrete in developing countries”. Waste Manage., 28(11): 2171-2176.
Benazzouk, A., Douzane, O., Langlet, T., Mezreb, K., Roucoult, J. M. and Quéneudec, M. 2007. “Physico-mechanical properties and water absorption of cement composite containing shredded rubber wastes”. Cement Concrete Comp., 29(10): 732-740.
British Standard Testing Concrete. 1983. “Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes”. Part 116.
British Standard Testing Concrete. 1983. “Method for Determination of Flexural Strength”. Part 118.
British Standard Testing Cnocrete. 1983. “Method for determination of water absorption”. Part 122.
Da Silva, F. M., Barbosa, L. A. G., Lintz, R. C. C. and Jacintho, A. E. P. 2015. “Investigation on the properties of concrete tactile paving blocks made with recycled tire rubber”. Constr. Build. Mater., 91: 71-79.
Eldin, N. N. and Senouci, A. B. 1993. “Rubber-tire particles as concrete aggregate”. J. Mater. Civil Eng., 5(4): 478-496.
Ganjian, E., Khorami, M. and Maghsoudi, A. A. 2009. “Scrap-tyre-rubber replacement for aggregate and filler in concrete”. Constr. Build. Mater., 23(5): 1828-1836.
Khatib, Z. K. and Bayomy, F. M. 1999. “Rubberized Portland cement concrete”. J. Mater. Civil Eng., 11(3): 206-213.
Lv, J., Zhou, T., Du, Q. and Wu, H. 2015. “Effects of rubber particles on mechanical properties of lightweight aggregate concrete”. Constr. Build. Mater., 91: 145-149.
Rostami, H., Lepore, J., Silverstraim, T. and Zundi, I. 2000. “Use of recycled rubber tires in concrete”. Proc. of the International Conference on Concrete, Vol. 399, Thomas Telford Services Ltd., London, UK.
Segre, N. and Joekes, I. 2000. “Use of tire rubber particles as addition to cement paste”. Cement Concrete Res., 30(9): 1421-1425.
Sukontasukkul, P. 2009. “Use of crumb rubber to improve thermal and sound properties of pre-cast concrete panel”. Constr. Build. Mater., 23(2): 1084-1092.