بررسی مشخصات شیمیایی و ضد پیر شدگی قیرهای اصلاح شده با لیگنین و روغن موتور ضایعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

10.22075/jtie.2021.22030.1499

چکیده

یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث ایجاد ترک در روسازی آسفالتی واضمحلال آن در گذر زمان می‌شود، پدیده پیرشدگی است. در مطالعات انجام گرفته بر روی این پدیده و تلاش برای مقابله با پیر شدن آسفالت، محققین به این نتیجه رسیدند که استفاده از آسفالت‌های زیستی یا "بیوآسافالت" تأثیر مثبتی بر پدیده پیر شدگی می‌گذارد و می‌تواند به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان و جوان‌ساز عمل کند. در این پژوهش امکان استفاده از لیگنین و روغن موتور ضایعاتی در قیر جهت بهبود خواص شیمیایی و روان‌کنندگی قیر مورد بررسی قرار گرفت. هر دوی این مواد از مواد بیوآسافلت هستند. لیگنین به کار رفته در پژوهش از لیکور سیاه استخراج گردید. روغن موتور ضایعاتی نیز از یک تعمیرگاه خودرو گرفته شد. نمونه‌های مورد آزمایش شامل قیر خالص PG64-22، نمونه‌های حاوی 5 و 10 درصد لیگنین، نمونه‌های حاوی 4 درصد روغن موتور ضایعاتی و همینطور نمونه‌های دارای هر دو افزودنی لیگنین و روغن موتور ضایعاتی هستند. برای بررسی بهتر تأثیر افزودنی‌ها در شیمی قیر و پیر شدگی آن، آزمایش‌های FTIR، آنالیز SEM، آنالیز ICP و آنالیز CHNS روی نمونه‌ها انجام گرفت. همچنین سه شاخص مهم پیر شدگی که با استفاده از آزمون‌های RV، DSR و FTIR بدست می‌آید، محاسبه گردید. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که افزودن لیگنین یا روغن و یا ترکیبی از هر دو علاوه بر آنکه از مواد ضایعاتی در قیر استفاده می‌شود و از نظر زیست محیطی و اقتصادی بسیار مفید واقع می‌شود، می‌تواند خواص شیمیایی قیر را بهبود دهند و در برابر پدیده پیرشدگی نیز مؤثر واقع شده و می‌توان به عنوان جوان‌کننده نیز از آن‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Ageing Properties of Asphalt Binders Modified with Lignin and Waste Engine Oil

نویسندگان [English]

  • Mansour Fakhri 1
  • Mohammad Amin Norouzi 2
1 Department of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 1996715433, Iran
2 Road and transportation department, Khaje Nasir University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main factors that cause distresses and cracks in asphalt pavement is ageing and it makes pavements deteriote over time. Previous studies about this phenomenon have shown that the use of "bioasphalt" has a positive effect on the ageing and it can act as an antioxidant and rejuvenating material. In this study, the possibility of using lignin and waste engine oil in bitumen to improve the chemical and ageing properties of bitumen was investigated. The lignin used in the study was extracted from black liquor. Waste engine oil was taken from a car repair shop. The samples are PG64-22 as control sample, samples containing 5 and 10% lignin, samples containing 4% waste engine oil, and samples containing both additives. FTIR analysis, ICP analysis, CHNS analysis and SEM analysis were performed on the samples to better investigate the effect of additives on aging. Also, three important aging indices were calculated using RV, DSR and FTIR tests. The results showed that the addition of lignin or WEO or a combination of both, can improve the chemical properties of bitumen. Also using waste materials in bitumen can be useful from an environmental and economic point of view. They are also effective for aging resistance and can be used as a rejuvenator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lignin
  • Waste Engine Oil
  • Ageing
  • Rejuvenator

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1399