دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1400 
2. مدلسازی اندرکنش گسلش با تونل های زیرزمینی و پی های سطحی با دستگاه سانتریفیوژ

صفحه 27-40

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ مهرداد رجبی حران


3. تأثیر باکتری در خود ترمیمی بتن زیستی با افزایش مقاومت فشاری

صفحه 41-50

ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ ابوالفضل حسنی؛ بی تا بخشی


4. توسعه‌ مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی

صفحه 51-60

شاهین شعبانی؛ جبار علی ذاکری؛ وحید رضایی تبار؛ آزاده قنبرپور


6. اثرات بهینه‏سازی RAM زیرساخت انتقال نوری راه‌آهن در کاهش مسدودی خط

صفحه 85-100

مازیار یزدانی؛ سعید قاضی مغربی؛ محمد علی افشار کاظمی