بررسی آزمایشگاهی خواص یخزدایی و خودترمیمی آسفالت های نیمه گرم حاوی فیلر سرباره روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری، دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

10.22075/jtie.2021.22447.1507

چکیده

امروزه با توجه به کمبود و غیرقابل تجدیدپذیر بودن منابع طبیعی و همچنین مسائل محیط زیستی، استفاده از مواد دور ریختنی(به خصوص سرباره روی) در مخلوط اسفالتی بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است. احتمال می رود که با توجه به ماهیت رسانایی سرباره روی، مخلوط های حاوی سرباره روی دارای پتانسیل مناسبی برای جذب بالای امواج ماکروویو باشند. هدف اصلی این تحقیق، امکان سنجی استفاده از سرباره روی به عنوان فیلر در مخلوط های اسفالتی نیمه گرم برای بررسی پتانسیل یخ زدایی و خودترمیمی با استفاده از گرمایش ماکروویو می باشد. به همین منظور آزمایش های پتانسیل یخزدایی مخلوط آسفالتی با گرمادهی ماکروویو شامل آزمایش های سرعت ذوب شدن یخ، زمان افتادن یخ، بررسی خودترمیمی حین یخزدایی و پایداری برای نمونه های اسفالتی نیمه گرم حاوی فیلر سرباره روی (0، 35%، 70% و 100% کل وزن فیلر) مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اگر 100 درصد فیلر سرباره روی در مخلوط اسفالتی نیمه گرم استفاده شود، میزان خودترمیمی حین یخزدایی بهترین حالت خود را داشته و از طرفی میزان سرعت ذوب شدن یخ برای مخلوط های حاوی 100% فیلر سرباره روی 18/0 گرم بر ثانیه(68%) بیشتر از مخلوط کنترلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of the Self-healing and deicing Performance of the WMA Mixtures containing Zinc Slag Filler

نویسندگان [English]

  • Sajad Javadi 1
  • Mansour Fakhri 2
1 Civil engineering Department, K. N. Toosi, University, Tehran, Iran
2 Professor, Head of Department of Transportation, School of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 1996715433, Iran
چکیده [English]

Nowadays, regarding the scarcity and non-renewability of natural resources and environmental issues, the use of waste materials in asphalt mixtures has been very popular. Besides, zinc slag has the potential to absorb microwave radiation because of its conductive nature. The main objective of this study is to investigate the feasibility of using zinc slag as a filler in warm mix asphalt (WMA) mixtures to examine the potential of deicing and self-healing. To evaluate de-icing potential, some tests on deicing potential of asphalt mixtures using microwave heating, including Ice-melting capability test, ice falling time, self-healing during deicing, and stability of WMA samples incorporating different contents of zinc slag filler (0, 35%, 70%, and 100% of total filler weight) were carried out. The results show that if 100% zinc slag filler is used in WMA asphalt mixture, the ratio of self-healing during deicing is the best; additionally, the results indicate that the ice melting speed of the WMA mixture containing 100% BOF filler was 68% higher than that of the control mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm mix asphalt
  • Microwave induction
  • Zinc Slag Filler
  • Deicing
  • Self-healing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1400