تأثیر باکتری در خود ترمیمی بتن زیستی با افزایش مقاومت فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه‌ و ترابری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه سمنان، سمنان

2 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

10.22075/jtie.2021.21387.1480

چکیده

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح تولیدی در دنیا است. ترک‌خوردگی در بتن مسئله­ی شایعی است که در اثر مقاومت کششی نسبتاً کم آن رخ می­دهد. ترک­های ایجاد شده در بتن، دلیل اصلی کاهشدوام و عمر مفید سازه­های بتنی هستند. ترمیم مناسب و به‌موقع ریزترک­های اولیه به‌منظور جلوگیری از گسترش آنها در بتن و کاهش هزینه­های زیاد تعمیر و نگهداری، امری ضروری است. به همین منظور، روش­های خودترمیمی توسعه یافته­اند. افزودن میکروارگانیسم­ها در نسبت­های اختلاط بتن و تولید بتن زیستی یک استراتژی هوشمند و سازگار با محیط‌زیست برای ترمیم ترک­های بتن است ویک موضوع جدید  و نوآوری  در صنعت بتن محسوب می­شود. گونه­های باکتریایی مقاوم در شرایط محیطی سخت و خشن بتن، نظیر باسیلوس­ها، با تولید رسوب کربنات کلسیم طی یک فرآیند هیدراتاسیون مستمر، می‌توانند با پر کردن ریزترک‌های تازه تشکیل‌شده، بتن را ترمیم نمایند.هدف مقاله حاضر، شناسایی گونه­ی باکتری مؤثر، و میزان تأثیر آن بر خواص مقاومتی بتن، به‌عنوان یک عامل ترمیم­کننده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات ایجاد شده در خصوصیات مقاومتی بتن زیستی با افزودن باکتری باسیلوس سوبتیلیس­ در غلظت   ، مقاومت فشاری را 24/24 درصد افزایش داده و همچنین، دوام بتن را به کمک فرآیند خودترمیمی باکتریایی بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of bacteria on self-healing of bio-concrete by increasing compressive strength

نویسندگان [English]

  • abolfazl noori shahrabadi 1
  • abolfazl hassani 2
  • Bita Bakhshi 3
1 Faculty of Civil and Environmental Engineering, Semnan University, Semnan, iran
2 Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concrete is one of the most used materials in the world. Cracking in concrete is a common problem that occurs due to its relatively low tensile strength. The cracks created in concrete are the main reason for the reduced durability and useful life of concrete structures. Proper and timely repair of primary cracking is necessary in order to prevent its expansion in concrete and reduce the high cost of maintenance. For this purpose, self-healing methods have been developed. Adding microorganisms to concrete mixing and bio-concrete production is an intelligent and environmentally friendly strategy for the repair of concrete cracks. Bacterial species resistant to hard and rough concrete environment such as bacillus, with the production of calcium carbonate precipitation, can be repaired in a continuous hydration process by filling freshly formed fine cracks. The aim of this study was to identify the effective bacterial species and its effect on the strength properties of concrete as a restorative agent.The results show that the changes in the strength properties of bio-concrete by adding Bacillus subtelius at a concentration of 〖10〗^8 (Cells⁄ml), increase the compressive strength by 24.24% and also improve the durability of concrete by bacterial self-healing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing
  • bio concrete
  • micro crack
  • Calcium Carbonate Precipitation
Andalib, R., Majid, M. Z. A., Hussin, M. W., Ponraj, M., Keyvanfar, A., Mirza, J. and Lee, H. S. 2016. “Optimum concentration of Bacillus megaterium for strengthening structural concrete”. Constr. Build. Mater., 118: 180-193.
Castanier, S., Le Métayer-Levrel, G., Perthuisot, J. P. 1999. “Calcium-carbonates precipitation and limestone genesis- the microbiogeologist point of view”. Sediment. Geol., 126(1): 9-23.
De Belie, N. 2016. “Application of bacteria in concrete: A critical review”. RILEM Technical Letters, 1: 56-61.
De Muynck, W., Cox, K., De Belie, N. and Verstraete, W. 2008. “Bacterial carbonate precipitation as an alternative surface treatment for concrete”. Constr. Build. Mater., 22(5): 875-885.
Grabiec, A. M., Klama, J., Zawal, D. and Krupa, D. 2012. “Modification of recycled concrete aggregate by calcium carbonate biodeposition”. Constr. Build. Mater., 34: 145-150.
Gupta, S., Dai Pang, S. and Kua, H. W. 2017. “Autonomous healing in concrete by bio-based healing agents– A review”. Constr. Build. Mater., 146: 419-428.
Huang, H., Ye, G., Qian, C. and Schlangen, E. 2016. “Self-healing in cementitious materials: Materials, methods and service conditions”. Mater. Design, 92: 499-511.
Iheanyichukwu, C. G., Umar, S. A. and Ekwueme, P. C. 2018. “A review on self-healing concerete using bacteria”. Sustain. Struct. Mater., Int. J., 1(2): 12-20.
Joshi, S., Goyal, S., Mukherjee, A. and Reddy, M. S. 2017. “Microbial healing of cracks in concrete: A review”. J. Indus. Microbiol. Biotech., 44(11): 1511-1525.
Kaur, N., Reddy, M. S. and Mukherjee, A. 2012. “Improvement in strength properties of ash bricks by bacterial calcite”. Ecol. Eng., 39: 31-35.
Lee, Y. S., Kim, H. J. and Park, W. 2017. “Non-ureolytic calcium carbonate precipitation by Lysinibacillus sp. YS11 isolated from the rhizosphere of Miscanthus sacchariflorus”. J. Microbiol., 55: 440-447.
Lee, Y. S. and Park, W. 2018. “Current challenges and future directions for bacterial self-healing concrete”. Appl. Microbiol. Biotech., 102: 3059-3070.
Luo, M., Qian, C. X. and Li, R. Y. 2015. “Factors affecting crack repairing capacity of bacteria-based self-healing concrete”. Constr. Build. Mater., 87: 1-7.
Muhammad, N. Z., Shafaghat, A., Keyvanfar, A., Majid, M. Z. A., Ghoshal, S. K., Yasouj, S. E. M. and Shirdar, M. R. 2016. “Tests and methods of evaluating the self-healing efficiency of concrete: A review”. Constr. Build. Mater., 112: 1123-1132.
Phung, Q. T., Maes, N., De Schutter, G., Jacques, D. and Ye, G. 2013. “Determination of water permeability of cementitious materials using a controlled constant flow method”. Constr. Build. Mater., 47: 1488-1496.
Qiu, J., Qin, D., Tng, S. and Yang, E. 2014. “Surface treatment of recycled concrete aggregates through microbial carbonate precipitation”. Constr. Build. Mater., 57: 144-150.
Siddique, R. and Chahal, N. K. 2011. “Effect of ureolyticbacteria on concrete properties”. Constr. Build. Mater., 25(10): 3791-3801.
Siddique, R., Nanda, V. and Kunal, R. 2016. “Influence of bacteria on compressive strength and permeation properties of concrete made with cement baghouse filter dust”. Constr. Build. Mater., 106: 461-469.
Singh, N., Ahmad, J. and Snober, S. M. 2018. “Assessment of ureolytic bacteria for self-healing concrete”. Int. J. Recent Sci. Res., 9(3): 25350-25355.
Vijay, K., Murmu, M. and Deo, S. V. 2017. “Bacteria based self healing concrete– A review”. Constr. Build. Mater., 152: 1008-1014.
Xu, J. and Yao, W. 2014. “Multiscale mechanical quantification of self-healing concrete incorporating non-ureolytic bacteria-based healing agent”. Cement Concrete Res., 64: 1-10.
Zhang, J., Liu, Y., Feng, T., Zhou, M., Zhao, L., Zhou, A. and Li, Z. 2017. “Immobilizing bacteria in expanded perlite for the crack self-healing in concrete”. Constr. Build. Mater., 148: 610-617.
Jonkers, H. M., &Schlangen, E. 2008. Development of a bacteria-based selfhealing concrete. In Proc. int. FIB symposium, vol. 1, pp 425-430.