مقایسه آزمایشگاهی خواص مکانیکی آسفالت سرد بازیافت شده با قیر امولسیون حاوی گردکوره سیمان و سرباره فولاد با آسفالت بازیافتی حاوی سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

بازیافت سرد یکی از روش‌های ترمیم روسازی است، که در سال‌های اخیر رواج یافته است. انجام فرآیندهای بازیافت سرد روسازی، در دمای محیط یکی از برتری‌های این روش می‌باشد. با این حال، چند نگرانی در هنگام استفاده از مخلوط بازیافت شده با قیر امولسیون وجود دارد. لایه‌های روسازی آسفالتی بازیافت شده با امولسیون معمولاً با مشکلاتی مانند شن زدگی، عریان شدگی، مقاومت اولیه کم و زمان عمل آوری طولانی مواجه می‌شوند. به منظور غلبه بر این مشکلات از افزودنی‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله، رفتار مکانیکی مخلوط بازیافت شده با قیر امولسیون حاوی ترکیب گرد کوره سیمان به عنوان یک پسماند حاصل از فرایند تولید سیمان و سرباره فولاد به عنوان یک پسماند پوزولانی، با مخلوط بدون افزودنی و مخلوط‌های حاوی 1% و 2% افزودنی سیمان به عنوان یک افزودنی متداول در تکنولوژی بازیافت سرد امولسیونی، مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور، از آزمایش‌های استقامت مارشال، مقاومت کششی غیر مستقیم، حساسیت رطوبتی، مدول برجهندگی و خستگی در دماها و زمان‌های عمل آوری مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد، که ترکیب گرد کوره سیمان و سرباره فولاد، خواص مکانیکی مخلوط را مخصوصا در زمان-های عمل آوری بیشتر ارتقا می‌دهد. این ارتقا در بعضی موارد حتی نسبت به افزودنی سیمان هم بیشتر بود. نتایج آزمایش خستگی نشان داد، که مخلوط حاوی افزودنی ترکیبی جدید، به‌طور واضح، رفتار بهتری نسبت به مخلوط بدون افزودنی و رفتار قابل مقایسه‌ای با مخلوط حاوی سیمان مخصوصا در سطوح کرنش پایین‌تر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory comparison of mechanical properties of emulsified cold recycled asphalt containing cement kiln dust and steel slag with recycled asphalt containing cement

نویسنده [English]

  • Mohsen Amouzadeh Omrani
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Savadkooh Branch, Islamic Azad University, Savadkooh, I. R. Iran.
چکیده [English]

Cold recycling is one of the methods of pavement rehabilitation, which has become popular in recent years. One of the advantages of cold recycling is that its operations are performed at ambient temperature. However, there are still some concerns regarding the use of emulsified cold recycled mixtures. These pavements are susceptible to problems such as raveling, stripping, low initial strength, and long curing time, which are often countered by the use of additives. In this study, the mechanical behavior of the mixture recycled with emulsion bitumen containing cement kiln dust as a waste from the cement production process and steel slag as a pozzolanic waste were compared with the non-additive mixture and the mixtures with 1% and 2% cement content (as a conventional emulsified cold recycled mixture additive). To evaluate the mechanical properties, Marshal stability, indirect tensile strength, resilient modulus and fatigue test were performed on the samples of different ages at different temperatures. The results showed that the combined use of cement kiln dust and steel slag improves the mechanical properties, especially after prolonged curing periods. In some cases, this improvement was even greater than the improvement resulting from the addition of cement. The fatigue test results showed that the mixture containing the new additive had a better fatigue behavior than the non-additive mixture and a comparable behavior with the cement-containing mixture specially at lower strain levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emulsified cold recycled mixture
  • Mechanical properties
  • Cement kiln dust
  • Steel slag
  • Cement