تثبیت ماسه بادی با استفاده از ژئوپلیمر با پایه سرباره آهن و نانوسیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

تثبیت بستر جاده‌ها در مناطقی که دارای خاک ماسه ای ریزدانه یا به اصطلاح ماسه بادی هستند امری ضروری است. از طرفی استفاده از روش های سنتی جهت انجام این کار با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مصالح نوین که دوستدار محیط‌زیست هستند توجیهی ندارد. از این رو در سال های اخیر، یکی از دغدغه های محققان حوزه ژئوتکنیک این شده است که با آزمایش مواد مختلف، بهترین ماده تثبیت کننده را برای این منظور انتخاب کنند. امروزه مواد ژئوپلیمری به دلیل در دسترس بودن، کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، به ‌عنوان یکی از بهترین مواد دوستدار محیط‌زیست برای رسیدن به این هدف مطرح هستند. از طرفی با توسعه علم نانوتکنولوژی و پی بردن محققان به خواص آن‌ها، نانو مواد نیز می‌توانند در تهیه ژئوپلیمرها مورداستفاده قرار گیرند. محققان در گذشته راجع به تثبیت برخی از انواع خاک ها با استفاده از مصالح ژئوپلیمری مطالعاتی داشته اند لیکن استفاده از مواد ژئوپلیمری بر پایه سرباره آهن و در ترکیب با نانو سیلیس، جهت تثبیت خاک ماسه ای ریزدانه موضوعی است که در گذشته مورد بررسی قرار نگرفته و در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

این تحقیق به مطالعه اثر افزودن صفر تا ۳ درصد نانو سیلیس به مخلوط خاک ماسه‌بادی با ۵ تا ۲۰درصد ژئوپلیمر بر پایه پوزولان صنعتی حاصل از سرباره کوره آهن‌گدازی می‌پردازد. جهت رسیدن به بهترین درصد تهیه اختلاط ژئوپلیمر، از ۵-۲۰درصد محلول قلیایی با محدوده غلظت ۴ تا ۱۲ مولار استفاده شده است. هم چنین نمونه‌ها در بازه زمانی عمل آوری ۱ تا ۲۸ روز مورد بررسی قرار گرفته اند. در این راستا با توجه به افزایش فاکتورهای مورد بررسی، جهت کاهش تعداد آزمایش ها، از روش تاگوچی برای بهینه سازی طرح آزمایش استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stabilization of a dune sandy soil with steel-slag-based geopolymer and nanosilica

نویسندگان [English]

  • MohammadHadi Bohlouli 1
  • MohammadReza Imam 2
  • Morteza Khaleghi 3
1 Graduate Student of Geotechnics, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, I. R. Iran.
3 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

It is necessary to stabilize the road bed in the areas that have fine-grained sand soil or the so-called dune sand. On the other hand, there is no justification for using traditional methods to do this, considering the advancement of technology and the emergence of new materials that are environmentally friendly. In the past years, the concern of researchers in the field of geotechnics has been to choose the best stabilizing material by testing different materials to determined the possible suitability for this purpose.

Today, geopolymer materials are considered as one of the best environmentally friendly materials due to their availability, reduced consumption of energy resources, and reduced production of greenhouse gases, and on the other hand, with the development of nanotechnology and researchers' understanding of their properties, nanomaterials can also be used in the preparation of geopolymers. be placed In the past, researchers have conducted studies on the stabilization of some types of soils using geopolymeric materials, but the use of geopolymeric materials based on iron slag and in combination with nano silica to stabilize fine sand soil is a subject that has not been studied in the past. This research has been addressed.

This research studies the effect of adding 0-3% of nano-silica to the mixture of sandy soil with 5-20% of geopolymer based on industrial pozzolan obtained from iron smelting furnace slag. In order to achieve the best percentage of preparation of geopolymer mixture, 5-20% alkaline solution with a concentration range of 4-12 M has been used, and the samples have been examined in the processing time of 1-28 days. In this regard, according to the increase of the investigated factors, Taguchi test design optimization method has been used to reduce the number of tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Stabilization
  • Geopolymer
  • Steel Slag
  • Nanosilica