نویسنده = قبادی پور، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی