نویسنده = روشنی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دمای اختلاط قیر های اصلاح شده و تغییرات انرژی آزاد سطحی آن ها بر عملکرد مقاومت رطوبتی سیستم قیر و سنگدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

حامد خانی؛ حسین بهمنی؛ رضا روشنی