نویسنده = شیرینی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شتاب قائم وسایل نقلیه در قوس‌های قائم با استفاده از مدل دینامیک Multi-Body

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-70

بهرام شیرینی؛ علی عبدی کردانی