نویسنده = شیرینی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شتاب قائم وسایل نقلیه در قوس‌های قائم با استفاده از مدل دینامیکی Multi-Body

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

بهرام شیرینی؛ علی عبدی کردانی