نویسنده = درخشانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تغییرمکان جانبی بیشینه دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-58

سروش نظریان؛ علی درخشانی