نویسنده = سعیدی عزیزکندی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی اندرکنش تونل‌های زیر‌زمینی با گسل نرمال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-12

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش