نویسنده = طاهر خانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-37

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ حسن طاهر خانی