نویسنده = احمد رضا جعفریان مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مدل پویای زوال خطوط راه آهن به کمک تئوری پویایی‌‌ سیستم: مطالعه موردی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-132

آرش فرخی؛ احمد رضا جعفریان مقدم