نویسنده = صحرایی مقدم، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی خود تراکم با الیاف ترکیبی در بهبود رفتار رویه‌های بتنی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

احمد دالوند؛ فریدون امیدی نسب؛ امیر حسین صحرایی مقدم