نویسنده = نیک سرشت، صادق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 89-104

ساسان معتقد؛ فرزاد بابادی؛ صادق نیک سرشت؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ سید امین اصغری پری؛ مهدی عسکری