نویسنده = شرافتی سوها، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تخمین نسبت باربری کالیفرنیا در خاک‏های مردابی بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-110

مریم شرافتی سوها؛ علی دهقان بنادکی؛ مهدی خواری