نویسنده = مرعشی، سیدمازیار
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله نقلیه عبوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-28

سیدمازیار مرعشی؛ محمدهادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی