نویسنده = آروین، عبدالخالق
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره فضایی (مطالعه موردی: مسیر راه آهن جنوب غرب کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

عبدالخالق آروین؛ حمید بهبهانی؛ سعید منجم