نویسنده = یاوری، رحمان
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-30

محمدرضا احدی؛ رحمان یاوری؛ مصطفی صادق نژاد؛ پیمان پژمان زاد