نویسنده = مونسان، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی سیستم تهویه طولی همراه با شافت تخلیه برای کنترل آتش و جریان دود در تونل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-47

مسعود مونسان؛ محمدرضا طلائی؛ حبیب الله ملاطفی