کلیدواژه‌ها = تثبیت خاک
تثبیت ماسه بادی با استفاده از ژئوپلیمر با پایه سرباره آهن و نانوسیلیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-137

10.22075/jtie.2023.29893.1637

محمدهادی بهلولی؛ محمدرضا امام؛ مرتضی خالقی


خصوصیات ژئوتکنیکی و خودترمیمی ماسه رس‌دار تثبیت شده با نانواکسیدآهن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 71-88

10.22075/jtie.2019.17787.1389

عیسی شوش پاشا؛ پروین زیارتی؛ مصطفی محمدی؛ مهدی آشتیانی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاک مسلح با الیاف مصنوعی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-132

10.22075/jtie.2019.16678.1355

حامد جاودانیان؛ پویا بهرامی سامانی