کلیدواژه‌ها = خود ترمیمی
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر گرمایش ماکروویو بر خودترمیمی مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف رسانا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-22

سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی؛ محمد قلی پور گودرزی