کلیدواژه‌ها = آمیخته پلیمری
تعداد مقالات: 3
بررسی اثر ترکیب پلیمرها بر حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی داغ

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-34

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ منصور فخری


بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمدحسن میرابی مقدم


ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی آمیخته پلیمری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-16

محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ مصطفی وامق