کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-98

حسین عرب‌یارمحمدی؛ محمد کاظم شربتدار؛ حسین نادرپور


ارزیابی اثر کاربرد فیلتر سیگار بر طرح اختلاط آسفالت به روش آزمایشگاهی و تحلیل سطح پاسخ

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 57-71

مهدی خبازمهرجردی؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی‌سانیج