ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر میان لایه مستهلک کننده ترک بر مشخصات مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد راه‌وترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی، نقش اقتصادی و زیست محیطی استفاده مجدد از مصالح آسفالتی بازیافتی بر کسی پوشیده نیست. یکی از کاربردهای مصالح بازیافتی استفاده در لایه های مختلف روسازی‌های آسفالتی می‌باشد. با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رایج بودن ترک های انعکاسی در روسازی های آسفالتی که بر روی روسازی های قدیمی اجرا می شوند، در این پژوهش مشخصات مکانیک شکست تیرچه های آسفالتی با 4 نوع میان لایه مختلف (آسفالت ماسه ای، اساس تثبیت شده با سیمان، آسفالت بازیافتی و آسفالت بازیافتی تثبیت شده با قیر) و سه حالت قرارگیری ترک در نمونه (ترک میانی، ترک کناری و ترک دوگانه) با استفاده از آزمون خمش سه نقطه-ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوع میان‌لایه بر سرعت و نرخ رشد ترک‌های انعکاسی بوده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده عملکرد مناسب میان لایه آسفالت بازیافتی تثبیت شده با قیر نسبت به بقیه میان لایه ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of the effects of crack relief interlayer on the fracture properties of asphalt mixtures

نویسندگان [English]

  • Hadi Baghani 1
  • Sayyed Ali Hosseini 2
  • Iman Aghayan 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Faculty of Civil Engineering , Shahrood University of Technology
3 Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Recently, reusing recycled asphalt pavement (RAP) has played an important role as a eco-friendly interlayer for enhancing the fracture properties of asphalt mixtures due to the lack of energy resources and the significat role of economic and environmental aspects. Thus, the aim of this study is to investigate the effects of different interlayer types on reflective cracks propagation. In this study, the fracture properties of asphalt slabs with 4 different interlayers (sand asphalt, cement-stabilized base, reclaimed asphalt pavement (RAP) and bitumen-stabilized RAP) and three modes of cracks in the specimen (middle cracks, lateral cracks and double cracks) using three-point bending test have been evaluated. Finally, the results of this study indicated that bitumen-stabilized RAP interlayer had a better performance in comparison with the other interlayers. In addition, the fracture force in the samples with bitumen-stabilized RAP interlaxyer is higher than other samples; however, its fracture energy is lower due to less deformation than sand asphalt interlaxyer, which can increase the bitumen required for stabilization of reclaimed asphalt pavement (RAP) or use bitumen rejuvenating materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement-stabilized base
  • Crack relief interlayer
  • Fracture properties
  • Reclaimed asphalt pavement
  • Sand asphalt