بررسی وضعیت پل‌های شریان‌های جاده‌ای استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 2- کارشناس ارشد بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 مربی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

پل‌ها اجزای بسیار مهم شبکه‌های حمل و نقل هستند که به عنوان نقاط کلیدی شبکه، بازیابی آنها پس از از دست دادن عملکرد و یا ایمنی بسیار پیچیده‌تر از سایر دارایی‌ها است. بازسازی پل نیز چالش برانگیز و پرهزینه است. با توجه به نقش بسیار حیاتی ابنیه فنی سیستم حمل و نقل به ویژه پل‌ها، بررسی وضعیت پل‌های شریان‌های جاده‌ای استان البرز ضرورت یافت. در این بررسی ابتدا ابنیه فنی مهم و تاثیرگذار در محور تهران-کرج-قزوین، محور مخصوص کرج – قزوین، محور کندوان، محور طالقان و محور اشتهارد شناسایی شدند. سپس گروه‌های بازرسی فنی به منطقه اعزام شده و عملیات بازرسی عملکردی سازه و شناسایی عوامل آسیب‌پذیری براساس چک لیست‌های از پیش تهیه شده صورت گرفت. پس از برداشت‌های گسترده میدانی، ایرادات موجود در سازه‌ها به همراه کلیه موارد مربوط به وضعیت فعلی فیزیکی و عملکردی آن‌ها تهیه گردید. کلیه پارامترهای برداشت شده در سازه‌ها، مورد وزن‌دهی براساس اهمیت و نوع تأثیرگذاری آسیب قرار گرفت و با توجه به جمیع پارامترهای برداشت شده و همچنین ضریب اهمیت هرکدام، نوعی طبقه‌بندی مدیریتی براساس سطوح آسیب‌پذیری در ابنیه استان در چهار گروه صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده در محور اشتهارد: 2 پل با درجه آسیب‌پذیری A و یک پل با درجه آسیب‌پذیری B، در محور طالقان: 2 پل درجه آسیب‌پذیری A و 3 پل با درجه آسیب‌پذیری B و 1پل با درجه آسیب پذیریC و 2 پل با درجه آسیب‌پذیری D، در محور کرج- قزوین: 10 پل درجه آسیب‌پذیری A، 12 پل با درجه آسیب‌پذیری B و 16 پل با درجه آسیب‌پذیری C و 3 پل با درجه آسیب‌پذیری D و در محور کندوان: 11 پل درجه آسیب‌پذیری A، 10 پل با درجه آسیب‌پذیری B و 9 پل با درجه آسیب‌پذیری C و 2 پل با درجه آسیب‌پذیری D شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the condition of the bridges of road arteries in Alborz province

نویسندگان [English]

  • Ali Beitollahi 1
  • Morteza Mahdavii 2
  • Fateme Dehghan Farouji 3
1 - Assistant Professor of Seismology, Engineering and Risk department, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
2 Senior expert in Seismology, Engineering and Risk Department of road, housing and urban development research, Tehran, Iran
3 بزرگراه شیخ فضل الله نوری خیابان مروی مرکInstructor of Seismology, Engineering and Risk Department of Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bridges are very important components of transportation networks.Considering the very vital role of the technical infrastructure especially the bridges, it became necessary to examine the condition of the bridges of the road arteries of Alborz province. In this survey, the first, important and influential technical buildings were identified in the Tehran-Karaj-Qazvin axis, the special Karaj-Qazvin axis, the Kandavan axis, the Taleghan axis, and the Eshtehard axis. Then, technical inspection groups were sent to the area and functional inspection of the structure and identification of vulnerability factors were carried out based on pre-prepared checklists. After extensive field observations, defects in the structures were prepared along with all the items related to their current physical and functional condition. All the parameters taken in the structures were weighted based on the importance and type of impact of the damage, and according to all the taken parameters as well as the importance coefficient of each, a kind of management classification was made based on the levels of vulnerability in the buildings of the province into four groups. According to the results obtained in Eshtehard axis: 2 bridges with the degree of vulnerability A and one bridge with the degree of vulnerability B, in the Taleghan axis: 2 bridges with the degree of vulnerability A and 3 bridges with the degree of vulnerability B and 1 bridge with Vulnerability level C and 2 bridges with vulnerability level D, in the Karaj-Qazvin axis: 10 bridges with vulnerability level A, 12 bridges with vulnerability level B, 16 bridges with vulnerability level C and 3 bridges with damage level D vulnerability and in Kandavan axis: 11 bridges with vulnerability level A, 10 bridges with vulnerability level B, 9 bridges with vulnerability level C and 2 bridges with vulnerability level D were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bridge
  • road arteries
  • Alborz province