نویسنده = مرعشی، سیدمازیار
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله‌نقلیه عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

سیدمازیار مرعشی؛ محمدهادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی