نویسنده = قیامی تکلیمی، سیده مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 40-49

امید رضایی فر؛ سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ مجید قلهکی