نویسنده = خانی، حامد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر دمای اختلاط قیر های اصلاح شده و تغییرات انرژی آزاد سطحی آن ها بر عملکرد مقاومت رطوبتی سیستم قیر و سنگدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

حامد خانی؛ حسین بهمنی؛ رضا روشنی


2. ارزیابی اثر کاربرد فیلتر سیگار بر طرح اختلاط آسفالت به روش آزمایشگاهی و تحلیل سطح پاسخ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 30-39

مهدی خبازمهرجردی؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی