دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1401، صفحه 1-70 
خصوصیات شکست دمای پایین مخلوط حاوی تراشه آسفالتی اصلاح‌شده با پودر لاستیک و جوانساز

صفحه 1-10

محمدعلی زیاری؛ فریدون مقدس‌نژاد؛ محمدرضا محمد علیها؛ پوریا حاجی کریمی


بررسی تاثیر استفاده از پسماند صنعتی مس در عملکرد آسفالت حفاظتی لایه نازک

صفحه 41-50

علی زال نژاد؛ سید عظیم حسینی؛ رضا شیرین آبادی؛ محمد امامی کورنده