نویسنده = ابوالفضل حسنی
تأثیر باکتری در خود ترمیمی بتن زیستی با افزایش مقاومت فشاری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 41-50

10.22075/jtie.2021.21387.1480

ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ ابوالفضل حسنی؛ بی تا بخشی


بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-39

10.22075/jtie.2018.12297.1240

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها


تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط‌های اساس تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 53-68

10.22075/jtie.2017.1145.1069

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل خویشداری؛ مریم زینی


بررسی تأثیر مقادیر مختلف نانولوله ‌کربن و کیفیت پخش آن‌ها بر عملکرد دینامیک حسگرهای هوشمند بتنی

دوره 2، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-34

10.22075/jtie.2016.509

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ محمدرضا سلیمانی؛ علی یزدیان ورجانی


تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

10.22075/jtie.2016.462

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی