نویسنده = ابوالفضل حسنی
بررسی تاثیر مشخصات شیارها بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی شیارزنی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

سعید دورانی؛ ابوالفضل حسنی؛ امیر کاوسی


تأثیر باکتری در خود ترمیمی بتن زیستی با افزایش مقاومت فشاری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 41-50

ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ ابوالفضل حسنی؛ بی تا بخشی


ارزیابی تأثیر سرباره مس در بهبود خصوصیات مخلوط های بتنی متخلخل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 53-70

علی رضایی لری؛ ابوالفضل حسنی


بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-39

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها


تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط‌های اساس تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 53-68

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل خویشداری؛ مریم زینی


بررسی تأثیر مقادیر مختلف نانولوله ‌کربن و کیفیت پخش آن‌ها بر عملکرد دینامیک حسگرهای هوشمند بتنی

دوره 2، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-34

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ محمدرضا سلیمانی؛ علی یزدیان ورجانی


تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی