نویسنده = رمضانیان پور، امیرمحمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-35

حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور؛ یوسف امجدیان


2. ارزیابی دوام سنگدانه‏ های بازیافتی بتنی و سنگدانه ‏های طبیعی در برابر چرخه‏ های ذوب و یخبندان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-76

میلاد عقیلی لطف؛ مسعود پلاسی؛ امیرمحمد رمضانیان پور