نویسنده = محمدرضا احدی
امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-30

محمدرضا احدی؛ رحمان یاوری؛ مصطفی صادق نژاد؛ پیمان پژمان زاد


بررسی همزمانی تأثیر تراکم، رطوبت و ضخامت بر رفتار لایه اساس با استفاده از آزمایش LWD

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 89-100

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد


ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 47-61

مهدی اکبری؛ غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا احدی