نویسنده = قوامی جمال، صادق
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی اندرکنش گسلش با تونل های زیرزمینی و پی های سطحی با دستگاه سانتریفیوژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ مهرداد رجبی حران


3. مطالعه عددی اندرکنش تونل‌های زیر‌زمینی با گسل نرمال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-12

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش