نویسنده = امیرحسین عامری
ساخت مدل‌های انتقال سلولی و مدل بهینه‌سازی به‌منظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-16

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری


ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-12

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ محمود کرم رودی