نویسنده = سعید حسامی
احیای روسازی پیرشده توسط جوان‏ساز‌ها و بررسی تغییرات خواص آن

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 59-70

10.22075/jtie.2018.12582.1247

مسعود تقوی؛ سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی


بررسی اثر گرمایش ماکروویو بر خودترمیمی مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف رسانا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-22

10.22075/jtie.2017.1709.1162

سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی؛ محمد قلی پور گودرزی


تأثیر پلیمر اتیل وینیل استات بر خصوصیات خستگی قیر و مخلوط آسفالتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-75

10.22075/jtie.2016.461

سعید حسامی؛ یعقوبعلی خسروی جلودار؛ علی منیری


تأثیر پودر پسماند زغال سنگ بر مشخصات مقاومتی روسازی بتن غلتکی

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2015.313

سعید حسامی؛ امیر مدرس؛ مصطفی سلطانی نژاد