کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 93-110

10.22075/jtie.1609-1147 (R1)

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی


تأثیر پودر پسماند زغال سنگ بر مشخصات مقاومتی روسازی بتن غلتکی

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2015.313

سعید حسامی؛ امیر مدرس؛ مصطفی سلطانی نژاد


بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط‏ های آسفالتی حاوی سرباره ‏های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 15-31

10.22075/jtie.2015.314

امیر کاووسی؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ سید علی ضیائی