کلیدواژه‌ها = تراشه آسفالت
تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط‌های اساس تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 53-68

10.22075/jtie.2017.1145.1069

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل خویشداری؛ مریم زینی