کلیدواژه‌ها = خستگی
اثر فرکانس بارگذاری و دما، بر عملکرد روکش‌های آسفالتی مسلح ژئوکامپوزیتی در کنترل ترک‌های انعکاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

سعید اسدی؛ غلامعلی شفابخش


ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-87

شاهین شعبانی؛ محمود رضا کی منش؛ میرمحمد سیدهاشمی


تأثیر پلیمر اتیل وینیل استات بر خصوصیات خستگی قیر و مخلوط آسفالتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-75

سعید حسامی؛ یعقوبعلی خسروی جلودار؛ علی منیری