کلیدواژه‌ها = خستگی
ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-87

10.22075/jtie.2019.17377.1369

شاهین شعبانی؛ محمود رضا کی منش؛ میرمحمد سیدهاشمی


تأثیر پلیمر اتیل وینیل استات بر خصوصیات خستگی قیر و مخلوط آسفالتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-75

10.22075/jtie.2016.461

سعید حسامی؛ یعقوبعلی خسروی جلودار؛ علی منیری