کلیدواژه‌ها = بتن متخلخل
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن و لاتکس SBR بر بهبود خواص مکانیکی بتن متخلخل

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-73

ماکان پدرام؛ رحمت مدندوست؛ مهیار عربانی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 89-104

ساسان معتقد؛ فرزاد بابادی؛ صادق نیک سرشت؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ سید امین اصغری پری؛ مهدی عسکری


ارزیابی تأثیر سرباره مس در بهبود خصوصیات مخلوط های بتنی متخلخل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 53-70

علی رضایی لری؛ ابوالفضل حسنی