نویسنده = شعبانی، شاهین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی رئولوژیکی قیر پلیمری حاوی نانورس در بازه پیوسته دمایی تحت اثر پیش اختلاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

شاهین شعبانی


2. ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-87

شاهین شعبانی؛ محمود رضا کی منش؛ میرمحمد سیدهاشمی