نویسنده = قوامی جمال، صادق
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر زمینی با گسل نرمال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-9

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش