نویسنده = علیرضا غنی‌زاده
مشخصات مکانیکی و دوام بستر رسی تثبیت شده با ترکیب باطله سنگ‌آهن و آهک شکفته

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 69-88

علیرضا غنی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری؛ حانیه عباسلو


پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوری بستر رسی تثبیت شده با سیمان پرتلند و آهک با استفاده از روش گروهی بررسی داده‌ها (GMDH)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-96

علیرضا غنی‌زاده؛ میثم بیات؛ امیر توانا املشی؛ مرتضی رهروان