نویسنده = علیرضا غنی‌زاده
مشخصات مکانیکی و دوام بستر رسی تثبیت شده با ترکیب باطله سنگ‌آهن و آهک شکفته

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 69-88

10.22075/jtie.2020.18494.1410

علیرضا غنی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری؛ حانیه عباسلو