نویسنده = محمدمهدی خبیری
بررسی اثر خصوصیات ناپیوستگی بر عملکرد مکانیکی نمونه‌های آسفالت تعمیرشده و تعمیرنشده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-40

میلادحسین عطایی؛ محمدمهدی خبیری؛ زهره غفوری فرد


ارزیابی اثر کاربرد فیلتر سیگار بر طرح اختلاط آسفالت به روش آزمایشگاهی و تحلیل سطح پاسخ

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 57-71

مهدی خبازمهرجردی؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی‌سانیج