نویسنده = سید علی حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر میان لایه مستهلک کننده ترک بر مشخصات مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 57-81

هادی باغانی پور؛ سید علی حسینی؛ ایمان آقایان