کلیدواژه‌ها = مقاومت خمشی
بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-39

10.22075/jtie.2018.12297.1240

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها


تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

10.22075/jtie.2016.462

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی