کلیدواژه‌ها = شیارشدگی
بررسی رفتار شیارشدگی قیر های اصلاح شده با نانو کامپوزیت های SBS/MgO

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 31-46

10.22075/jtie.2020.20806.1465

غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا علی اکبری بیدختی؛ حسن دیواندری


ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-87

10.22075/jtie.2019.17377.1369

شاهین شعبانی؛ محمود رضا کی منش؛ میرمحمد سیدهاشمی


بررسی رفتار خستگی و خصوصیات شیار شدگی قیرهای حاوی افزودنی نیمه گرم

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2017.916.1044

حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ پیمان میرزابابایی


تاثیر پودر لاستیک و ساسوبیت بر پارامترهای مقاومتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-40

10.22075/jtie.2017.11122.1204

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ اشکان رحیمی